Giới thiệu


Các lớp tiếng pháp

Mọi đối tượng
  • thiếu nhi
  • thiếu niên
  • sinh viên,
  • cá nhân có nhu cầu…
Mọi mục đích
  • luyện thi chuyển lớp
  • thi tốt nghiệp
  • luyện thi DELF, TCF (du học, xin học bổng, làm việc, xin quốc tịch…)

> Giáo viên VN và bản ngữ
> Nhiều kinh nghiệm giảng dạy
> Giáo trình của Pháp
> Lớp học thân thiện

Lịch học

2 buổi/ tuần hoặc theo yêu cầu.

Dịch thuật Pháp-Việt