Đại sứ Pháp đến thăm trung tâm Pháp ngữ tại Đà Lạt


Đại sứ Pháp, Ông Bertrand Lortholary đến thăm trung tâm Antenne vào buổi sáng ngày 20 tháng 7 2017 để trao đổi về sự phát triển của tiếng Pháp và các lớp song ngữ tại Đà Lạt.

Ambassadeur de France - Antenne centre francophone, Dalat


Laisser un commentaire