Lớp đầu tiên


Từ ngày 18 đến 26 tháng 05 vừa qua, Trung tâm Pháp ngữ Antenne mở lớp ôn tập tăng cường dành riêng cho các bạn học sinh tiếng Pháp lớp 9 (trường Tây Sơn) chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.
100% học sinh đã vượt qua kỳ thi này.

Chúc mừng các bạn!

AntenneDalat2


Trả lời