Đội ngũ Giảng viên


Antenne là Trung tâm đào tạo tốt nhất để học tiếng Pháp tại Đà Lạt thông qua đội ngũ giảng viên.

Giảng viên của chúng tôi là :

  • người có kinh nghiệm lâu năm dạy tiếng Pháp trong các lớp học song ngữ.
  • người đã sống nhiều năm ở Pháp hoặc trong một nước Pháp ngữ.
  • người Pháp dạy ngôn ngữ 3 năm tại Đà Lạt và có thể nói tiếng Việt và tiếng Anh.