Giới thiệu


Sở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng – Quyết định số 1165/QĐ-SGDĐT ngày 26/04/2016 tại Đà Lạt.

Được cấp phép bởi Bộ Giáo dục Pháp, Trung tâm Pháp ngữ Antenne chính thức trở thành Trung tâm Khảo thí DELF-DALF thứ 19 tại Việt Nam váo năm 2019.

Các lớp tiếng pháp

Mọi đối tượng
  • thiếu nhi
  • thiếu niên
  • sinh viên,
  • cá nhân có nhu cầu…
Mọi mục đích
  • luyện thi chuyển lớp
  • thi tốt nghiệp
  • luyện thi DELF, TCF (du học, xin học bổng, làm việc, xin quốc tịch…)

> Giáo viên VN và bản ngữ
> Nhiều kinh nghiệm giảng dạy
> Giáo trình của Pháp
> Lớp học thân thiện

Lịch học

2 buổi/ tuần hoặc theo yêu cầu.

Dịch thuật Pháp-Việt