Nhà Pháp ngữ


Villa Yersin Maison de la Francophonie
Inauguration de la Villa Yersin – Maison de la Francophonie

Nhà Cộng đồng Pháp ngữ được khánh thành vào ngày 3 tháng 3 năm 2018 với mục đích phục hồi tiếng Pháp tại Đà Lạt và hơn thế nữa, với sự hiện diện đặc biệt của:

  • Ông NGUYỄN Thế Hùng – Giám đốc của Đà Lạt CADASA Resort, Président d’honneur de la Maison de la francophonie.
  • Ông LEYMONERIE Nicolas – Phụ trách Trung tâm Pháp ngữ Antenne, Président de la Maison de la francophonie.
  • Ông ROLLAND-PIÈGUE Étienne – Đại diện Đại sứ quán Pháp.
  • Bà MANDROUX Hélène – Thị trưởng danh dự của thành phố Montpellier.
  • Bà OWHADI-RICHARDSON Anna – Chủ tịch của AD@lY.
  • Bà CHARUEL-HOFFMANN Marie-Noële – Chủ tịch Câu lạc bộ Richelieu International-Europe.