Từ điển Việt-Pháp


Từ điển trực tuyến Việt-Pháp , Pháp-Việt về sự tương đồng ngữ âm.

Từ điển này được thực hiện bởi Trung tâm pháp ngữ Antenne – Đà Lạt. Nếu bạn muốn sao chép từ điển này, vui lòng truy cập đến nguồn : http://www.antenne.vn

Từ điển trực tuyến Việt-Pháp , Pháp- Việt tập hợp các từ tiếng Pháp và tiếng Việt có cách phát âm tương tự bằng cách tính đến các chìa khóa chuyển đổi ngôn ngữ khi chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác (xem chìa khóa biến đổi).

Đây là một công cụ hữu ích trong việc học tập một ngôn ngữ mới bằng cách sử dụng các điểm tương đồng để ghi nhớ các từ.

Các từ được phân loại theo thứ tự Abc theo tiếng Việt hoặc tiếng Pháp , theo các trường từ vựng hoặc theo mức độ tương tự (xem độ tương tự ).

Vui lòng tìm ở đây một số dữ liệu thống kê.

Lưu ý : Từ điển này cố gắng tham chiếu các từ vẫn còn được sử dụng mặc dù một số từ tiếng Việt có nguồn gốc từ Pháp chỉ được hiểu bởi các thế hệ nhất định , theo các khu vực hoặc theo các ngành nghề nhất định . Một số từ phổ biến cho cả tiếng Pháp và tiếng Việt có cùng một cách viết có thể được coi là quốc tế và không được đề cập trong từ điển này . Đối với những người quan tâm đến lịch sử của các từ tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Pháp , vui lòng tham khảo các tác phẩm của tiến sĩ Đặng Thái Minh – người cung cấp một danh sách gần như đầy đủ : https://gerflint.fr/Base/Mekong_Dic